उद्योग समाचार

  • रबर को वर्गीकरण

    रबर को वर्गीकरण आकृति विज्ञान को अनुसार lumpy कच्चा रबर, लेटेक्स, तरल रबर र पाउडर रबर मा विभाजित छ। लेटेक्स रबर को कोलाइडल नमी फैलावट हो; रबर oligomer को लागी तरल रबर, सामान्यतया चिपचिपा तरल भन्दा पहिले unvulcanized; पाउडर रबर लेटेक्स प्रशोधन int हो ...
    थप पढ्नुहोस्